Wspólny Gołębnik Czersk


Spisy gołębi dorosłych 2015


Dodano 28 lutego 2015

 

Spisy proszę składać do 20 marca 2015r. w jednym egzemplarzu tylko na obowiązującym druku.

 

Czytelne i kompletne spisy w terminie składamy do rachmistrza lub prezesa swojej sekcji.

 

W zakładce DOKUMENTY jest wersja spisu WORD i PDF do wyboru.

 

Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictw Lotowych Okręgu Kielce spis powinien być ostemplowany i podpisany przez lekarza weterynarii z adnotacją, że gołębie wykazane w spisie z wpisem obrączek rodowych danego hodowcy były szczepione w bieżącym roku szczepionką przeciwko paramyksovirozie i salmonellozie.

 

 

Hodowcy z nowej sekcji Rudki proszeni są wpisać na spisach swój adres i numer telefonu kontaktowego i obowiązkowo należy wpisać współrzędne geograficzne gołębnika.

 

@@@

Przypominam, że można zapisywać się na Powiadamianie SMS na nowy sezon.

 


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału SUCHEDNIÓW


Dodano 7 lutego 2015

L. dz. 1/2015                                                                              Suchedniów dn., 05.02.2015 r.

Zaproszenie

 

         Działając na podstawie § 40 pkt. 1 i 2 statutu PZHGP Zarząd Oddziału  Suchedniów zwołuje w niedzielę 22 lutego 2015 roku o godzinie 1000 w pierwszym terminie i o godzinie 1030 w drugim terminie oddziałowe walne zebranie sprawozdawcze-wyborcze Oddziału 0182 Suchedniów, które odbędzie się w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 1. powitanie delegatów, członków oddziału oraz zaproszonych gości.
 1. Odczytanie porządku zebrania.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Wybór komisji:
 1. mandatowej;
 2. uchwał i wniosków.
 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania.
 3. Złożenie sprawozdań za rok 2014:
 1. Prezesa Oddziału Suchedniów z działalności oddziału;
 2. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
 3. V-ce Prezesa ds. Finansowych;
 4. Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.
 1. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 2. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.
 3. Przedstawienie i uchwalenie preliminarza budżetowego na 2015 rok.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór prezesa oddziału i członków zarządu.
 6. Wybór członków komisji: rewizyjnej, dyscyplinarnej i lustracyjnej.
 7. Wybór delegatów do okręgu.
 8. Wybór przewodniczącego Komisji Lotowej i Zegarowej.
 9. Przedstawienie Regulaminów Współzawodnictw  Lotowych na rok 2015.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Rozpatrzenie i uchwalenie na piśmie wysuniętych wniosków.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad walnego zebrania sprawozdawczego Delegatów Oddziału Suchedniów.

 

Za Zarząd Oddziału

            Sekretarz                                                                                                       Prezes

 

Otrzymują:

 1. Zarząd Okręgu PZHGP Kielce
 2. a/a

 

 

 

 

DELEGACI NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE:

Sekcja Suchedniów :

1.Pająk Sławomir

2.Olszewski Marek

3.Ślusarczyk Wojciech

4.Pająk Grzegorz

5.Fąfara Tadeusz

6.Nowak Andrzej

7.Pająk Radosław

8.Mik Michał

9.Bryczkiewicz Tomasz

10.Pająk Karol

11.Rynkowski Grzegorz

12.Pardoła Jan

13.Gruba Jerzy

 

Sekcja Bodzentyn:

1.Paweł Telka

2.Sznaucner Jarosław

3.Sznaucner Sławomir

4.Wójcicki Adrian

5.Więcław Krzysztof\

6.Rożniatowski Grzegorz

7.Klusek Mieczysław

8.Wrona Rafał

9.Zdzymira Przemysław

10.Dyk Bogusław

11.Zaręba Wiesław

12.Dulęba Marek

13.Mergalski Józef

14.Bugajski Sylwester

15.Zdziechowicz Jerzy

16.Maluszczak Witold

17.Mergalski Piotr

18.Zawierucha Wiesław

19.Słoka Wojciech

20.Sikora Stanisław

Sekcja Rudki:

1.Tomaszewski Piotr

2.Jędrzejczyk Waldemar

3.Zieliński Dariusz

4.Dmitroca Zdzisław

5.Kasperkiewicz Paweł

6.Samiec Zygmunt

 

 

OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA!


ZEBRANIE SEKCJI BODZENTYN


Dodano 14 stycznia 2015

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji Bodzentyn odbędzie sie w dniu 25-01-2015r.   ( niedziela  ) godz. 16.00 w Domu Kultury na górnym rynku w Bodzentynie.

Przypominam że, jest to zebranie WYBORCZE  (wybieramy nowy zarząd oraz delegatów )  więc obecność wszystkich członków OBOWIĄZKOWA !


ZEBRANIE SEKCJI SUCHEDNIÓW


Dodano 13 stycznia 2015

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji Suchedniów odbędzie sie w dniu 24-01-2015r.   ( sobota ) godz.17.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (OSIR) koło Zalewu w Suchedniowie.

Przypominam że, jest to zebranie WYBORCZE  (wybieramy nowy zarząd oraz delegatów )  więc obecność wszystkich członków OBOWIĄZKOWA !


WESOŁYCH ŚWIĄT!!!


Dodano 23 grudnia 2014

By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało, byście zawsze byli zdrowi, by problemy były z głowy, by się wiodło znakomicie, by wesołe było życie! 

Ciepłych i udanych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym dla wszystkich osób związanych z naszym sportem i ich bliskich! 

Życzy Zarząd Oddziału!

#


Zdjęcia z zakończenia sezonu lotowego


Dodano 13 listopada 2014

 

W dziale GALERIA ZDJĘĆ dodałem 9 zdjęć z zakończenia sezonu 2014.

Ostatnio dodane listy konkursoweGostyń-Gola

14 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-16 20:41

Opatówek

6 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-07 16:04

Złoczew

30 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-01 21:59
Bełchatów-Ludwików

23 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-31 23:11

Przejdź do list konkursowych